Verkkokauppa

Kokoelmat


Käyttöehdot

Tmi Goljant verkkokaupan käyttöehdot käyttäjälle.

Yleistä
Käyttöehdot koskevat Tmi Goljant verkkokauppaa. Verkkokaupan käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

Verkkokaupan sisältö
Palvelu on kohdistettu kuntosaliharjoittelusta sekä ravinnosta kiinnostuneille asiakkaille. Verkkokaupassa jokainen myytävä tuote on nimetty ja kuvattu tuotekuvin.

Asiakkaan vastuu
Asiakas sitoutuu käyttämään verkkokauppaa verkkokaupan ohjeiden mukaisesti.
Asiakkaan tulee täyttää tilaus-ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.
Asiakas sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja verkkokaupan rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan viivytyksettä mahdolliset virheelliset tiedot.
Asiakas hyväksyy tilausta koskevat tilaus-ja toimitusehdot.
Asiakas vastaa Tmi Goljant ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käytöstä aiheutuvista seuraamuksista.

Verkkokauppaostot
Treeni-, ja ravinto-ohjelmat toimitetaan sinulle kun olet tehnyt maksusuorituksen, ja maksusuoritus näkyy yrityksen Tmi Goljant tilillä. Tilaus toimitetaan tämän jälkeen antamaasi sähköpostiosoitteeseen.
Kun olet hyväksynyt tilauksesi, et voi enää muuttaa tekemääsi tilausta verkkokaupassa.
Treeni-, ja ravinto-ohjelmissa ei ole palautusoikeutta.


Tietosuojakäytäntö

Verkkokauppa Tmi Goljant kotisivulla www.goljant.com Y-tunnus 3017438-6 paikassa Turku käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Yleiset säännökset
1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noudattaa GDPR - asetusta on Tmi Goljant , Y-tunnus 3017438-6, paikassa Turku.
2. Rekisterinpitäjän yhteystiedot ovat: info@goljant.com, puh.: 0408650410.
3. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

Henkilötietojen lähde
1. Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi.
2. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.
3. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:
1. Kotisivun rekisteröinti GDPR:n luvun 4 jakson 2 mukaisesti.
2. Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero.
3. Noudattaa Asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä.
4. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto
1. Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen;
2. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:
Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
Rahtiyhtiö
Google Analytics (kotisivun analytiikka)

Asiakkaan oikeudet
Asetuksen mukaisesti Asiakkaalla on oikeus:
1. oikeus tutustua henkilötietoihin
2. oikeus henkilötietojen oikaisuun
3. oikeus henkilötietojen poistamiseen
4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
5. oikeus tietojen siirrettävyyteen
6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: info@goljant.com
7. oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään Asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus
1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.
2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset
1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla www.goljant.com Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.
2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.
3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 9.3.2021